Nieuws

—————————PERSBERICHT—————————————

Ommen 21 juli 2016

De Autax Groep, Jan Ardesch, opent een Kentekenloket, exclusief voor Ommen.

—————————PERSBERICHT————————————— Ommen 21 juli 2016 De Autax Groep, Jan Ardesch, opent een Kentekenloket, exclusief voor Ommen. OMMEN – Eigenaar Jan Ardesch start ‘Het Kentekenloket voor Ommen’ vanuit zijn Autax Groep aan de Van Ruisdaelstraat 3, 7731 SW te Ommen. Jan wil zijn jarenlange ervaring als berger, pechhulp en band/ accubedrijf, uitbreiden met nog meer servicezaken. Vanaf 1 augustus kan de particulier en het bedrijfsleven, gewoon bij Jan in Ommen, profiteren van de mogelijkheid om aangekochte voertuigen op naam te stellen (over te schrijven). Naast de normale openingstijden kan iedereen per telefonische afspraak ook buiten de kantoortijden terecht bij het Kentekenloket – hetgeen uniek te noemen is. Het Kentekenloket is een van de vele stappen die Jan Ardesch voor ogen heeft aangaande zijn Autax Groep. Natuurlijk gaat hij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Als schot voor de boeg vermeld hij vol trots dat hij geaccrediteerd is als erkend leerbedrijf, u binnenkort ook terecht kunt voor scherp geprijsde occasions, en op korte termijn voor een groot assortiment automaterialen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een inpandig verkooppunt. Al het nieuws wordt natuurlijk ook direct op de websites vermeld. Inmiddels heeft de Autax Groep geïnvesteerd in meer dan tien websites waarmee Jan zijn klanten meer en sneller wil informeren over de mogelijkheden van zijn bedrijvengroep en de services in “zijn” Ommen. De site staat nu in de steigers, voor de integratie van het Kentekenloket, maar is natuurlijk 24/7 beschikbaar voor overige informatie, zoals alle diensten van Jan Ardesch en zijn Autax Groep. ——————————————————————————————————————— Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Ardesch gsm-nummer: 0651579662 of via info@autax.nl Autax Berging en Taxi in Ommen (Overijssel) heeft meer dan 50 jaar ervaring opgebouwd in het bergen van voertuigen tot 3500 kg. Met deze expertise verzorgen wij alle bergingswerkzaamheden in ons werkgebied Noordoost Overijssel evenals de repatriëring van gestrande voertuigen door heel Nederland. Met vakmanschap, gebaseerd op jarenlange ervaring mede dankzij ons klantvriendelijk personeel dat altijd voor u klaar staat, proberen wij u te helpen waar mogelijk. Autax staat voor u klaar op het gebied van berging, transport, pechhulp en regulier taxivervoer. http://www.autax.nl
OMMEN –
  Eigenaar Jan Ardesch start ‘Het Kentekenloket voor Ommen’ vanuit zijn Autax Groep aan de Van Ruisdaelstraat 3, 7731 SW te Ommen. Jan wil zijn jarenlange ervaring als berger, pechhulp en band/ accubedrijf, uitbreiden met nog meer servicezaken. Vanaf 1 augustus kan de particulier en het bedrijfsleven, gewoon bij Jan in Ommen, profiteren van de mogelijkheid om aangekochte voertuigen op naam te stellen (over te schrijven). Naast de normale openingstijden kan iedereen per telefonische afspraak ook buiten de kantoortijden terecht bij het Kentekenloket – hetgeen uniek te noemen is.

 

Het Kentekenloket is een van de vele stappen die Jan Ardesch voor ogen heeft aangaande zijn Autax Groep. Natuurlijk gaat hij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Als schot voor de boeg vermeld hij vol trots dat hij geaccrediteerd is als erkend leerbedrijf, u binnenkort ook terecht kunt voor scherp geprijsde occasions, en op korte termijn voor een groot assortiment automaterialen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een inpandig verkooppunt.  Al het nieuws wordt natuurlijk ook direct op de websites vermeld. Inmiddels heeft de Autax Groep geïnvesteerd in meer dan tien websites waarmee Jan zijn klanten meer en sneller wil informeren over de mogelijkheden van zijn bedrijvengroep en de services in “zijn” Ommen. De site staat nu in de steigers, voor de integratie van het Kentekenloket, maar is natuurlijk 24/7 beschikbaar voor overige informatie, zoals alle diensten van Jan Ardesch en zijn Autax Groep.

———————————————————————————————————————

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Ardesch gsm-nummer: 0651579662 of via info@autax.nl

Autax Berging en Taxi in Ommen (Overijssel) heeft meer dan 50 jaar ervaring opgebouwd in het bergen van voertuigen tot 3500 kg. Met deze expertise verzorgen wij alle bergingswerkzaamheden in ons werkgebied Noordoost Overijssel evenals de repatriëring van gestrande voertuigen door heel Nederland. Met vakmanschap, gebaseerd op jarenlange ervaring mede dankzij ons klantvriendelijk personeel dat altijd voor u klaar staat, proberen wij u te helpen waar mogelijk. Autax staat voor u klaar op het gebied van berging, transport, pechhulp en regulier taxivervoer. http://www.autax.nl

VVD: taxiwet veranderen door praktijk-ervaringen pilots

Ondanks dat er dit jaar experimenten plaats hebben waarbij de taxiwet wordt losgelaten, de huidige wetgeving wordt niet op korte termijn aangepast. “We hebben geleerd van de ‘big bang’ bij de deregulering in 2000. Dat is toen niet goed gegaan. De pilots zijn bedoeld om te kijken wat mogelijk is en welke wetgeving aangepast moet worden om de ontwikkeling van goede mobiliteitsdiensten te stimuleren”, zegt Barbara Visser, VVD-Kamerlid en portefeuillehouder mobiliteit, in een interview met TaxiPro.nl. “Want de benodigde aanpassingen zijn, dat kun je niet van tevoren allemaal bedenken.”

Het doel is tevreden klanten en meer mensen die voor de taxi kiezen, vertelt Visser. “Nederland is wereldkampioen taxi mijden, terwijl we alles in huis hebben om wereldkampioen taxi rijden te worden.” Volgens haar worden de huidige problemen in de taxibranche, waarbij vraag, aanbod, prijs en kwaliteit niet optimaal zijn, vooral veroorzaakt door het stapelen van wetgeving.

Overheidsbemoeienis

“Alle overheidsbemoeienis van de afgelopen 15 jaar heeft zowel de branche als de reiziger weinig goeds gebracht. Als je nu de hele WP2000 opnieuw zou opstellen, zou je dan kiezen voor alle huidige bepalingen”, vraagt Visser zich af. “Ik denk dat niemand dat zou doen. Denk maar aan BCT, odernemersvergunningen, TTO-vergunningen, communautaire vergunningen, OV-concessies die de markt op slot zetten, verplichte tariefstructuur, noem maar op. Als wetten niet werken, dan moet je ze schrappen. We moeten als overheid stoppen om voor de klant te denken.”

Hoewel de eerste gedachte bij het uitvoeren van experimenten met taxivervoer op gele kentekenplaten UberPop is, is dat maar een klein onderdeel van de eventuele mogelijkheden, zegt Visser. “Maar voor er misverstanden ontstaan: UberPop is illegaal.”

Pilots

De pilots zijn bedoeld om te kijken welke wetgeving in de weg staat voor goede nieuwe diensten waar de klant om vraagt. “En wat dat is, dan kan ik ook niet zeggen omdat nieuwe mogelijkheden nog niet worden benut. Wet- en regelgeving staat dat in de weg. Het is aan de markt met ideeën te komen en uit te voeren.”

“Ik kan me voorstellen dat juist uit de pilots komt dat bredere aanpassing nodig is op bijvoorbeeld fiscale wetgeving, aanbestedingswetgeving en sociale zekerheidswetgeving. Het probleem is verkokering van wetgeving, waardoor kansen voor ondernemers worden gemist en klanten niet optimaal worden bediend.”

Taxibranche

Er klinkt nu nog kritiek vanuit de taxibranche omdat er grote onzekerheid bestaat over wat de experimenten kunnen inhouden. “Maar ik ga niet voorschrijven in welke kaders de experimenten precies worden gegoten. Dan belanden we in een discussie over de voorwaarden van de pilots en bereiken we ons doel nooit. De uitgangspunten zijn bekend; het moet gaan over kwalitatief goed en veilig vervoer. Ik nodig iedereen uit om aan te haken en ook een aanvraag te doen voor een pilot.”

Deze pilots zouden eerst alleen gaan plaatsvinden op het platteland. Maar Visser en PvdA’er Duco Hoogland hebben een motie ingediend om geen uitzondering te maken voor de grote steden, zoals de G4. “Het is logisch dat daar ook pilots voor aangevraagd mogen worden. Want daar is de taximarkt het grootst”, legt Visser uit.

UberPop

Taxi-ondernemers in Amsterdam hoeven zich wat het VVD-Kamerlid betreft geen zorgen te maken dat ze worden weggeconcurreerd door UberPop. “Het ministerie beoordeelt de experimenten volgens de vastgestelde uitgangspunten. Ik kan me voorstellen dat er beperkingen worden gesteld aan de omvang. En dat de pilot alleen geldt voor een specifieke doelgroep of gebied. Want het gaat om de resultaten die de proef oplevert. En een gelijk speelveld staat voorop; iedereen kan een aanvraag indienen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Ik nodig de taxibranche uit om te anticiperen en niet te protesteren.”

Want ook de branche kan volgens haar flink profiteren van een veel soepelere wetgeving. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan pilots waarbij wordt de OV-concessies worden losgelaten. Nu zitten die markten helemaal op slot, omdat één OV-bedrijf het alleenrecht heeft op het rijden volgens een vaste dienstregeling. Terwijl de klant misschien om diensten vraagt die nu niet worden mogen worden aangeboden door individuele taxi-ondernemers.”

BCT-wetgeving

Het idee van de pilots is dat zowel branche, gebruiker als overheid kan ervaren waar ze in de praktijk tegenaan lopen bij nieuwe diensten. “Daar kunnen we van tevoren jaren over debatteren. Maar dan duurt het jaren voordat de wet is aangepast en weet ik zeker dat het nog steeds niet goed is. Kijk maar naar de BCT-wetgeving. Die was ten tijde van de invoering al flink achterhaald.Nu  duurt het weer jaren om die wet veranderd te krijgen. We kunnen de ervaringen in de praktijk beter op voorhand ervaren, voordat we wetten invoeren.”

De huidige WP2000 is volgens Visser teveel in vakjes en modaliteiten ingedeeld. “We maken onderscheid tussen taxivervoer, besloten busvervoer, openbaar vervoer, transport, vrijwilligersvervoer, carpooling, noem maar op. Terwijl alle diensten tegenwoordig veel meer in elkaar overlopen. Misschien zijn er ook wel kansen voor lease- of autoverhuurbedrijven om iets in de taxibranche te doen. Of andersom. Maar dan zijn er momenteel nog veel regels die dat onnodig moeilijk maken. Regels werken vaak vooral tegen ondernemers en hun klanten. Bij ieder artikel moet je de vraag stellen: wie is er mee gediend?”

WP2000

Mocht uit de proeven blijken dat de WP2000 hopeloos is verouderd en op diverse punten moet worden aangepast, dan zullen de huidige bureaucratische trajecten moeten worden gevolgd, beseft ook Visser. “Een invoeringsdatum is altijd een dilemma, want je hebt voor- en tegenstanders. Ondernemers hebben geïnvesteerd, dan snap ik de weerstand als die investering waardeloos dreigt te worden. Net als toen in 2000.”

Nieuwe wetten gaan vrijwel altijd op 1 juli of 1 januari in. Visser: “Het zou mooi zijn als de WP2000 in het jaar 2018 is aangepast. Want dan komen er een aantal nieuwe OV-concessies op de markt. En daar liggen gewoon kansen voor de taxibranche die nu nog niet gegrepen kunnen worden.”

Pilots

“Pak die tijd om pilots uit te voeren, kijken wat mogelijk is”, adviseert Visser. “Dan kunnen we een discussie voeren op basis van ervaringen, in plaats van theorie en meningen vooraf. Dan is duidelijk welke wetten aangepast moeten worden voor nieuwe diensten waar iedereen blij mee is; de gebruiker én de aanbieder. Want als dat het geval is, waarom zouden wij als overheid dat tegenhouden met wetgeving?”